Akciós ajánlatunk
Jelen ajánlatunkkal tájékoztatjuk ügyvédi irodák és ügyvédek részére kialakított dokumentumkezelési és menedzsment rendszerünkről. 

Amennyiben az ajánlattal kapcsolatban akár szakmai, akár kereskedelmi kérdések merülnek fel, örömmel állunk rendelkezésükre.

Dokumentumkezelő rendszer

A Converta Archiváló Kft. a teljes körű tartalomkezelési megoldásokat nyújtó IBM FileNet termékcsalád alkalmazásával olyan nagy megbízhatóságú dokumentumkezelő rendszert épített ki, amely többek között a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének automatizálását a legnagyobb hatékonyság mellett teszi lehetővé. A dokumentumkezelő szolgáltatás a ConvertaCloud informatikai rendszerén működik.

Véleményünk és a nemzetközileg legelismertebb piackutató cég, a Gartner elemzései szerint is kijelenthető, hogy a ConvertaCloud alapját biztosító IBM FileNet nevű vállalati tartalomkezelő szoftvere a dokumentumkezelés tekintetében piacvezető, valamint architektúrája és technológiája biztosítja, hogy bármely dokumentumkezelési igényt képes legyen lefedni mind kis-, közepes- és nagyvállalati szinten.

Kialakított megoldásunkban kifejezetten az ügyvédi munka során felmerülő feladatok elvégzésére hoztunk létre metaadat sablonokat, amelyek a következő dokumentumtípusba tartozó, kereshető adatok tárolását készítik elő:

 • Ügyféladatok nyilvántartására szolgáló adatlap
 • Tényvázlat
 • Pénzmosás elleni nyilatkozat
 • Meghatalmazás
 • Megbízási szerződés
 • Ingatlan adásvételi szerződés
 • Cégalapítási, módosítási alapdokumentum típusok
 • Szervezeti – és működési szabályzat
 • Munkaszerződés
 • Megbízási, vállalkozási szerződés
 • Személyi gépjármű adásvételi szerződés
 • Kölcsönszerződés
 • Hitelszerződések
 • Ingatlan bérleti szerződés
 • Házassági vagyonjogi megállapodás
 • Biztosítási szerződés
 • Szolgáltatási szerződések (eszköz / szolgáltatás)
 • Titoktartási nyilatkozat
 • Együttműködési megállapodás

A fenti – folyamatos aktualizálás és bővítés alatt álló – dokumentumtípusokon kívül minden, szolgáltatásunkat igénybe vevő ügyvéd, ügyvédi iroda új, egyedi dokumentumtípusokat hozhat létre, melyek paramétereit saját maga teljesen szabadon definiálhatja.
A rendszer felépítése biztosítja, hogy minden szerződött partnerünk önálló ügyfélként legyen kezelve. Ez azt jelenti, hogy az egyes ügyfelek egymás adatait semmilyen módon nem láthatják. Megvan a lehetősége, hogy a rendszer a benne elhelyezett dokumentumokat titkosított formában tárolja. Külső felhasználók, illetve azonosítatlan személyek számára ezek a dokumentumok nem tekinthetőek meg, nem értelmezhetőek, nem másolhatóak, nem nyomtathatóak. Az adatok biztonságáért cégünk felelősséget vállal.

ConvertaCloud architektúra

A Cascade csoporthoz tartozó Converta Archiváló Kft által nyújtott felhőszolgáltatást egy kifejezetten erre a célra kiépített infrastruktúra biztosítja, melynek minden eleme és maga a kialakított architektúra is azt a célt szolgálja, hogy az ügyfelek az igényeiknek megfelelő szolgáltatásokat korlátozásoktól mentesen, folyamatos rendelkezésre állás mellett, biztonságosan érhessék el.

A Cascade Csoport felhőszolgáltatásának főbb jellemzői

 • A ConvertaCloud architektúrája többszintű hibatűrő megoldásokat, illetve redundanciákat tartalmaz, amelyek eredményeképpen a szolgáltatás ellenállóvá válik egyes meghibásodási kockázatokkal szemben.
 • Az architektúra szabványos Cisco hálózati technológiájú elemekből és kiszolgálókból, illetve IBM adattárolókból épül fel.
 • Az infrastruktúrát alkotó erőforrások csoportosítottak, felhasználásukat a szolgáltató folyamatosan méri, illetve naplózza, ami a felhasznált szolgáltatások mennyiségi és minőségi áttekinthetőségét a szolgáltató és az ügyfél részére egyaránt biztosítja.
 • A ConvertaCloud környezetben multi-tenant (Az egyes vállalatok teljesen elkülönült virtuális IT infrastruktúrát használnak úgy, hogy az egyes környezetek között nincs átjárhatóság, illetve nem látják egymás adatait sem.) architektúra került kialakításra.
 • A szolgáltatásokat az ügyfelek saját telephelyükről, hálózati kapcsolataik segítségével, illetve megfelelő internetelérés segítségével tetszőleges helyről vehetik igénybe.
 • Egyes szolgáltatásai – főképpen az infrastruktúra jellegűek – szabályokra épülő-, beépített automatizmusok segítségével kerülnek létrehozásra és menedzselésük is ennek segítségével történik. Módosításuk – bővítés vagy csökkentés – rendkívül gyorsan, adott esetben automatikusan kerülnek végrehajtásra.

Díjszabás

1. Regisztrációs és licensz díjak

2. Rendszerhasználati díjak

3. Tárterülettel kapcsolatos díjak

Nagyobb tárterület igény esetén a jelzett MB mennyiségek és Ft összegek is arányosan növekszenek (pl.: 100 MB (kb. 1000 oldal) esetén 60 Ft (egyszeri díj), illetve 7 Ft (havi díj)) 100 kB/oldallal számolva. Fekete / fehér szkennelés esetén egy A4-es digitalizált oldal mérete megközelítőleg 100 kB, színes szkennelés esetén, az oldalon lévő információk mennyiségétől és minőségétől függően elérheti akár a 300-400 kB-ot is.

4. Szkenner díjak

5. Munkafolyamatok elkészítésének díjai

 A feltüntetett árak nettó listaárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.