Csomagolás

Amennyiben a digitalizálást követően a papír alapú dokumentumokról nem munkatársainknak kell gondoskodniuk, a Megrendelő irattárába történő szállítást cégünk biztosítja.

A hosszú távú irattári archiválásnak megfelelő göngyölegekhez (irattári dobozokhoz) minden esetben kísérő dobozjegyzék készül papír alapon és elektronikus formátumban is. A dobozjegyzék elősegíti a tárolt dokumentumok gyors visszakereshetőségét.
Ha a digitalizálást követően a dokumentumok megsemmisíthetőek, úgy gondoskodunk a jegyzőkönyvezett folyamat – saját telephelyen történő – lebonyolításáról.