Adatexportálás

Az elkészült digitalizált állomány online és offline módokon történő továbbítása is lehetséges, a Megrendelő választhatja ki a számára legkedvezőbbet.

A feldolgozó rendszerünkben digitalizált dokumentum képe, valamint az ahhoz kapcsolódó indexadatok – XML üzenetben – saját, az IBM MQ rendszer működéséhez hasonló middleware rendszerbe kerülnek. Ez a réteg garantálja a dokumentumok érkeztetését a fogadó oldalon.

Saját middleware rendszeren keresztül történő online átadás-átvétel

A middleware rétegből csak abban az esetben törlődik az adott XML fájl, ha a fogadó oldal visszaigazolta a beérkezést. Amikor a dokumentum megérkezett a fogadó oldalra, akkor lehetővé válik, hogy a felhasználó által kialakított dokumentumkezelő alkalmazásba is automatizáltan beküldésre kerüljön az XML, majd a – felhasználó oldalán – kialakított integráció szintjétől függően az összes érintett rendszerben azonnal elérhetővé/kereshetővé/megtekinthetővé válik a dokumentum. Az ilyen szintű integráció emeli az adatelérések on-time elérhetőségi szintjét.

Azonnal elérhetők a legfrissebb adatok

Segíti a dokumentumok indexelési pontosságának emelését is a saját middleware rendszerünk online integrációja az ügyféloldali rendszerekhez. Amennyiben middleware rendszeren keresztüli titkosított online kapcsolat van a Megrendelő oldali rendszerekkel, lehetővé válik, hogy a legfrissebb adatok is azonnal elérhetőek legyenek a digitalizálási folyamat számára. Így nemcsak a kész, indexelt dokumentumok online átadása és elérése oldható meg, de biztosítható, hogy a feldolgozási munkafolyamat indexelés – validálás eleméhez a legfrissebb adatok egyrészt azonnal, automatikusan elérhetőek, másrészt sokkal szerteágazóbb adattartalom alapján történhet a validálás, és így az indexek pontosságának vizsgálata.

IBM Websphere MQ rendszeren keresztül történő online átadás-átvétel

Ez a megoldás egyezik az előző pontban leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy itt az IBM több évtizede fejlesztett és sok felhasználónál megbízhatóan alkalmazott technológiája kezeli az adattovábbítást. Így egy jól bevált, az informatikai piac által elfogadott megoldás valósítja meg a középrétegbeli funkciókat. Pénzintézetek esetében nagy valószínűséggel ez a termék alkalmazásban is van, tehát ilyen esetekben minimális beruházással valósítható meg a teljes körű online integráció.

FTP alapú batch jellegű adatkapcsolat

Ha a Megrendelő számára szimpatikusabb, hogy nem automatizmusokként működik az átadás-átvétel folyamata, akkor arra is lehetőség van, hogy az általunk biztosított FTP tárhelyre kerüljenek fel a kép- és adatfájlok, illetve ezen a védett tárhelyen keresztül juttasson el számunkra adatbázisokat.

Offline adatkapcsolat

Természetesen a klasszikus, de már elavult és ezáltal kevésbé biztonságos átadás-átvételi folyamat is lehetséges a következő eszközök használatával: DVD, mobil HDD, pendrive. Ilyen esetekben a Megrendelőnek kell gondoskodnia a kép- és adatfájlok saját rendszerébe történő betöltésről. A betöltés során történik a tételes átadás-átvétel, amihez segédprogramot biztosítunk.